Adatvédelmi és szerzői jogi nyilatkozat

A személyes adatok védelméről

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (MTAK) az általa működtetett és felügyelt elektronikus tartalmak és szolgáltatások használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Ha Ön bármilyen személyes adatát eljuttatja az MTAK-hoz, ezzel hozzájárulását adja, hogy azokat az MTAK az ügylet jellege által meghatározott célból és időtartamra nyilvántartsa és kezelje. Az MTAK kizárólag az Ön által megjelölt célra használja fel személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, továbbá mindent megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára által működtetett és felügyelt honlapokról más cégek, intézmények és szervezetek honlapjaira is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az MTAK nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata előtt szánjon időt a lapot működtető és felügyelő szervezet adatvédelmi szabályzatának megismerésére.

A szerzői jogról

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára által működtetett és felügyelt elektronikus (képi, hang és szöveges) tartalmak, azok designja és grafikai elemei az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében jogi oltalom alatt állnak, azok személyes használatot meghaladó mértékű, bármely formában történő felhasználása kizárólag az MTAK és/vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára fent részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel jár. Az MTAK a tudomására jutott minden jogsértéssel szemben fellép.